Schade en inbraak

Schade aan uw auto is al vervelend genoeg en u wilt dan zo snel mogelijk geholpen worden. Uw lease-auto kan via ons of via uw werkgever verzekerd zijn. Is uw lease-auto via Connect Autolease verzekerd, dan regelen wij dat u zo snel mogelijk weer mobiel bent.

Na ontvangst van het ingevulde en ondertekende schadeformulier nemen wij contact op met de verzekeraar om de schade verder af te handelen. De afdeling schade zorgt er ook voor dat de schadehersteller met u contact opneemt voor het maken van een afspraak.
download Schadeformulier

Informatie hulpdienst
Connect Autolease Hulpdienst : telefoonnr. 030 – 75 26 112
Connect Autolease : telefoonnr. 030 – 75 26 111
(buiten kantooruren wordt u doorgeschakeld naar Connect Autolease Hulpdienst)

Heeft de voorruit van uw lease-auto een scheur of andere beschadiging opgelopen, bijvoorbeeld door steenslag? Als u via Connect Autolease verzekerd bent, kunt u ruitschade bij 123RUIT.nl laten herstellen. De hersteller zal de reparatie verder met ons afhandelen.

  • Bij schade aan een van uw ruiten kunt u snel en eenvoudig online bij 123RUIT.nl terecht. Klik op onderstaande logo voor het maken van een afspraak. U hoeft enkel een aantal gegevens in te vullen en dan handelt de hersteller alles verder met ons af. Voor u wel zo efficiënt en gemakkelijk!Ook is het mogelijk een afspraak te maken bij Autotaalglas of Carglass

Is er ingebroken in uw lease-auto, dan verzoeken wij u aangifte te doen bij de politie. U kunt dit online regelen via www.politie.nl/aangifte. Daarnaast verzoeken wij u een schadeaangifteformulier in te vullen. U kunt deze sturen naar Connect Autolease, voorzien van een kopie-verklaring van de politieaangifte.

Bent u uw kentekenbewijs kwijtgeraakt, vraagt u dan een nieuw kentekenbewijs aan via Connect Autolease. De kosten voor het aanvragen van een nieuw kentekenbewijs worden aan u doorbelast.

Vermissing of diefstal van kentekenplaten
Bij vermissing van één of twee kentekenplaten hoeft u geen vervangend kentekenbewijs meer aan te vragen. U kunt dan via de dealer of een erkende kentekenproducent nieuwe kentekenplaten aanschaffen. Hierbij moet u (of iemand namens u) het originele kentekenbewijs (deel 1A) en een geldig legitimatiebewijs laten zien.

Als er op het voertuig twee kentekenplaten zitten, dan worden er ook twee nieuwe kentekenplaten verstrekt, ook al is er maar één kentekenplaat vermist. De auto krijgt kentekenplaten met een duplicaatcode.

Bij verlies of diefstal van uw kentekenplaat adviseren wij u u altijd aangifte te doen bij de politie.

Hoe vul ik het schadeformulier in?
Bij schade vult u het Europese Schadeformulier ter plekke zo compleet mogelijk in, samen met de tegenpartij. Vergeet u daarbij niet ook de achterzijde in te vullen. Bij schade met een tegenpartij, persoonlijk letsel of bij twijfel verzoeken we u altijd een politierapport op te laten maken. U kunt het ingevulde en ondertekende schadeformulier sturen naar Connect Autolease.
download Schadeformulier

Bij schade kunt u bellen met de hulpdienst van uw verzekeringsmaatschappij. Op de groene kaart staat vermeld welke maatschappij dat is. Een kopie van het schadeformulier stuurt u op naar Connect Autolease.