Bekeuringen

Als Connect Autolease een bekeuring ontvangt, belasten wij deze door naar uw werkgever. Als u de bekeuring van het Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB) wilt inzien en downloaden, vult u dan het beschikkingsnummer in, in de invulbalk aan de rechterzijde.

Als het een gemeentelijke parkeerovertreding betreft, ontvangt u bij de factuur een kopie van deze parkeerboete.

Bezwaar aantekenen
Bij de factuur treft u informatie aan hoe u bezwaar kunt aantekenen, als u het niet eens bent met de bekeuring. U dient de bekeuring wel eerst te betalen. Indien uw bezwaar terecht wordt bevonden ontvangt Connect Autolease een creditfactuur van het CJIB. Wij ontvangen ook een bevestiging van het CJIB indien de bekeuring gehandhaafd wordt.

Bekeuringen in het buitenland
Connect Autolease mag voor u alleen Nederlandse bekeuringen afhandelen. Kennisgevingen van verkeersovertredingen die in het buitenland zijn gemaakt, sturen we direct door naar de wagenparkbeheerder of berijder.