Disclaimer, Cookies en Privacy

Disclaimer

In de disclaimer en privacy statement worden de volgende betekenissen gegeven:

  • Connect Autolease/Wij/Onze/Deze website: de website waar je op bevindt;
  • Gebruik(en): alle denkbare handelingen;
  • Jij: de gebruiker (bezoeker) van de website;
  • De content: alle in de website aanwezige inhoud;

Het onderstaande is van toepassing op de pagina die je thans bekijkt. Door de pagina te gebruiken stemt je in met deze disclaimer.

De content op deze website is door ons met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, Connect Autolease aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde. Wij zijn niet verantwoordelijk voor content op eventueel de aan deze website gekoppelde bestanden en/of websites van derden waarnaar wordt verwezen.

Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten. Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dien je schriftelijk aan ons te verzoeken.

COOKIES

Een cookie is een klein databestand dat op de computer van een gebruiker van onze website geplaatst wordt.

Deze website maakt geen gebruik van cookies.

PRIVACY

Persoonlijke gegevens
Je bevindt zich op de website van Connect Autolease. Door gebruik te maken van onze website, laat je via het contactformulier mogelijk bepaalde gegevens bij ons achter. Dit kunnen persoonsgegevens zijn. Connect Autolease waardeert het vertrouwen dat je in ons stelt en zal alles in het werk stellen om uw persoonlijke informatie te beschermen. We respecteren je privacy en we dragen zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft altijd vertrouwelijk en met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt behandeld en beveiligd.

Je bepaalt zelf wat er met uw gegevens gebeurt
De algemene verordening gegevensbescherming (AVG) geeft je de mogelijkheid om zelf te bepalen wat er gebeurt met uw gegevens. Zo heb je recht op het volgende:

Recht op inzage en correctie

Je hebt het recht tot inzage of correctie van je persoonsgegevens in onze systemen.

Recht of beperking van verwerking

Je hebt het recht de verwerking van persoonsgegevens te beperken mits niet dit niet tegenstrijdig is met de wet of de uitvoering van een leaseovereenkomst.

Recht op vergetelheid

Je hebt het recht bij ons een verzoek tot verwijderen van je persoonsgegevens in te dienen. Dit verzoek wordt dan vervolgens gehonoreerd indien dit niet in strijd is met de wetgeving inzake bewaartermijnen.

Recht op dataportabiliteit

Ook heb je, onder specifieke voorwaarden, het recht om je persoonsgegevens in een standaardformaat te ontvangen. Dit heet het recht op data portabiliteit.

Recht op klacht indienen

Mocht je van mening zijn dat er onregelmatig wordt gehandeld inzake je privacy, dan kan je een klacht indienen bij ons of de Autoriteit Persoonsgegevens.

E-mail

Je kan een contactformulier invullen op de website of een e-mail sturen. De gegevens die je ons toestuurt worden bewaard om jouw formulier of e-mail volledig te kunnen beantwoorden en af te handelen.

Nieuwsbrief

Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over nieuws op het gebied van aan de website gerelateerde content, onze diensten en aanverwante zaken. Als klant en of berijder word je e-mailadres toegevoegd aan de lijst van abonnees. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee je je kunt afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.

Beveiliging van persoonsgegevens

Wij maken gebruik van strikte veiligheidsprocedures, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot persoonsgegevens. Wij maken met name gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) waarmee alle informatie tussen jou en onze website wordt afgeschermd wanneer je persoonsgegevens op onze site invult.

Bewaring van uw gegevens

Jouw persoonsgegevens worden bewaard zolang dit nodig is voor de uitvoering voor een leasecontract, het afhandelen van uw vraag via het contact formulier of datgene wat de wet inzake bewaartermijnen ons voorschrijft.

Voor het laten verwijderen van uw gegevens en dergelijke zaken kan je contact met ons opnemen.
Vragen?

Heb je vragen of opmerkingen over de disclaimer, cookies of privacy van onze website, dan kan je een e-mail sturen via ons contactformulier.

Wijzigingen in deze verklaring

Wij hebben te allen tijde het recht om de manier waarop wij cookies gebruiken en persoonlijke gegevens en andere informatie verzamelen, versturen en verwerken, te wijzigen indien wij dat nodig achten, binnen de kaders van de wetgeving. Het privacy beleid en het cookies beleid zal bij relevante wijziging worden aangepast en met je gecommuniceerd worden.