Disclaimer

Wij verzoeken u de disclaimer aandachtig te lezen voordat u onze website gebruikt. Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te raadplegen of te gebruiken, verklaart u kennis te hebben genomen van de inhoud van deze disclaimer en hiermee akkoord te gaan.

Gebruik van de website
De inhoud van deze website heeft uitsluitend een algemeen informatief doeleinde. Connect Autolease besteedt uiterste zorg aan de volledigheid, juistheid en actualiteit van alle op deze website gepubliceerde informatie. Desalniettemin sluit Connect Autolease alle aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid uit voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website. Door de aangeboden informatie ontstaat geen wettige aanspraak op bepaalde prestaties en de volledige, onbeperkte of ongestoorde beschikbaarheid daarvan. Connect Autolease garandeert evenmin dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren.

Voor zover vanaf deze website naar internetpagina’s van derden wordt verwezen, is het gebruik van dergelijke hyperlinks volledig voor eigen risico. Connect Autolease aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor het gebruik, de inhoud of de beschikbaarheid van websites van derden waarnaar wordt verwezen.

Het gebruik van deze website en het downloaden van gegevens geschiedt voor risico van de gebruiker. Connect Autolease aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige schade, in het bijzonder aan gegevensbestanden, hardware en/of software van de gebruiker, die voortvloeit uit een dergelijke actie.

Copyright

Alle (auteurs-)rechten op de inhoud van deze site, te weten alle teksten, afbeeldingen, software, of informatie in andere vorm, komen toe aan Connect Autolease of haar licentiegevers. Informatie op deze site, ongeacht de verschijningsvorm, zoals teksten, afbeeldingen, of software, mag niet worden gewijzigd, gereproduceerd, getransporteerd, of gedistribueerd zonder vooraf verkregen schriftelijke toestemming van Connect Autolease.

Wijzigingen
Wij behouden ons het recht voor de inhoud van deze website, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, zonder aankondiging en te allen tijde te wijzigen. De bezoeker of gebruiker van deze website is altijd gehouden aan de laatste versie van deze disclaimer. We raden u aan regelmatig de inhoud van de website te raadplegen om op de hoogte te blijven van wijzigingen.